Szkolny Konkurs Informatyczny „PORADNIK – JAK ZADBAĆ O NASZĄ ZIEMIĘ."


Rozstrzygnięcie konkursu:


wyróżnienia: 
Patrycja Ratyńska 4a
 Zuzanna Dudek 4e
Gratulujemy
.............................................................................................
Regulamin konkursu
PORADNIK – JAK ZADBAĆ O NASZĄ ZIEMIĘ."
1.     Konkurs realizowany jest w ramach Ogólnoszkolnego Projektu „Razem dla Klimatu”.
2.     Celem konkursu  jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia a także podnoszenie świadomości ekologicznej.
3.     W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach
4.     Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. Temat projektu: PORADNIK – JAK ZADBAĆ O NASZĄ ZIEMIĘ.
5.     Projekt musi być wykonany samodzielnie przez autora i nie powinien być remiksem innych gotowych projektów scratch.
6.     Poradnik może mieć formę opowiadania, gry lub komiksu.
7.     Projekt musi być wysłany na maila nauczyciela uczącego lub przyniesiony na pendrivie. W nazwie projektu powinno być imię, nazwisko i klasa ucznia.
8.     Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jego wykorzystanie przez organizatorów do promocji konkursu i promocji nauki programowania w języku Scratch.
9.     Prace konkursowe oceniane będą pod kątem zaawansowania technicznego, samodzielności, oryginalności i jakości wykonania.
10.                       Konkurs trwa od 1 lutego do 1 marca 2017 roku.

Małgorzata Goździak
Anna Słowik
................................................................................................................................