Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik Matematyczny”

                 
 
                                                      dla klas IV-VII i gimnazjum
                                            odbędzie się w środę 22 listopada 2017.

                Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty,
                 który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień
                       dzieci i młodzieży.   Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów
                                oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

                                   Opłata wpisowa dla jednego ucznia w konkursie to 9 zł.
                                             Zgłoszenia przyjmowane są u nauczycieli.