Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2017Uczniowie chętni do udziału w konkursie mogą zgłaszać się do 9 listopada 2017:
klasy I - III  - p. Anna Słowik
klasy IV - VI - p. Anna Słowik i p. Małgorzata Goździak
klasy VII i gimnazjum - p. Sławomir Pielat

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie mający sukcesy w matematyce, informatyce.

Do udziału w konkursie wymagana jest zgoda |Rodzica według wzoru.
https://www.bobr.edu.pl/

.................................................................................................